12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

ขอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์

สมเด็จแม่แห่งชาติ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ

 

 
 
ทีมงานเว็บไซท์ของขวัญเพื่อคุณ